Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/02/2009 arancia [it] arancia εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 alberi [it] alberi εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 nebbia [it] nebbia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 luce [it] luce εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 buio [it] buio εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 incrocio [it] incrocio εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 semaforo [it] semaforo εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 salutarsi [it] salutarsi εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 incontrarsi [it] incontrarsi εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 riposare [it] riposare εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 dormire [it] dormire εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 ballare [it] ballare εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 musica [it] musica εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 cappello [it] cappello εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 timballo [it] timballo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 ufficio [it] ufficio εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 quaderno [it] quaderno εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 pecorino [it] pecorino εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 aereo [it] aereo εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 polizia [it] polizia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 comprare [it] comprare εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 viaggiare [it] viaggiare εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 documenti [it] documenti εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 passaporto [it] passaporto εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 tranquillo [it] tranquillo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 traffico [it] traffico εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 fiume [it] fiume εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 montagna [it] montagna εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 umido [it] umido εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 freddo [it] freddo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές