Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/09/2016 infructuoso [es] infructuoso εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2016 en contestación a [es] en contestación a εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2016 revisara [es] revisara εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2016 blanqueo de capitales [es] blanqueo de capitales εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2016 cerrojo de seguridad [es] cerrojo de seguridad εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] Juan Peregrino Anselmo εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2013 Mario Evaristo [es] Mario Evaristo εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] Luis Vargas Peña εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] Victoriano Santos Iriarte εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2013 amador [es] amador εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] Juan Carreño Sandoval εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2010 abdomen [es] abdomen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2010 aguacate [es] aguacate εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2010 guanábana [es] guanábana εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 África [es] África εκφώνηση -1 ψήφοι
17/08/2010 estrujar [es] estrujar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 añadir [es] añadir εκφώνηση -1 ψήφοι
17/08/2010 Jesús [es] Jesús εκφώνηση -1 ψήφοι
17/08/2010 vaca [es] vaca εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 pájaro [es] pájaro εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 gato [es] gato εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 mujer [es] mujer εκφώνηση -1 ψήφοι
17/08/2010 hombre [es] hombre εκφώνηση 1 ψήφοι
17/08/2010 diciembre [es] diciembre εκφώνηση 1 ψήφοι
17/08/2010 noviembre [es] noviembre εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 octubre [es] octubre εκφώνηση 1 ψήφοι
17/08/2010 agosto [es] agosto εκφώνηση 2 ψήφοι
17/08/2010 junio [es] junio εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 mayo [es] mayo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2010 abril [es] abril εκφώνηση 0 ψήφοι