Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/02/2008 Johann Sebastian Bach [de] Johann Sebastian Bach εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2008 Beethoven [de] Beethoven εκφώνηση 2 ψήφοι
18/02/2008 Mozart [de] Mozart εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2008 Goethe [de] Goethe εκφώνηση 1 ψήφοι
18/02/2008 Schiller [de] Schiller εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Heisenberg [de] Heisenberg εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2008 Joschka Fischer [de] Joschka Fischer εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Arschloch [de] Arschloch εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Hamburg [de] Hamburg εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2008 Düsseldorf [de] Düsseldorf εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2008 Bremen [de] Bremen εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Garmisch-Partenkirchen [de] Garmisch-Partenkirchen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Freiburg [de] Freiburg εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Frankfurt [de] Frankfurt εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Leipzig [de] Leipzig εκφώνηση 3 ψήφοι
18/02/2008 Aachen [de] Aachen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Kneipe [de] Kneipe εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Hefeweizen [de] Hefeweizen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Altbier [de] Altbier εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2008 Weizenbier [de] Weizenbier εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 bratwurst [de] bratwurst εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 Currywurst [de] Currywurst εκφώνηση 2 ψήφοι
18/02/2008 Bockwurst [de] Bockwurst εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 sein [de] sein εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 haben [de] haben εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 werden [de] werden εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2008 können [de] können εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 müssen [de] müssen εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 wollen [de] wollen εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/02/2008 mögen [de] mögen εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές