Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/01/2020 ordinans [la] ordinans εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 Azelia Arici [it] Azelia Arici εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 ordinare [la] ordinare εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 ordinatus [la] ordinatus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 Ordino [la] Ordino εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 lusorius [la] lusorius εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 hetaeria [la] hetaeria εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 rancoris [la] rancoris εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 Rutilius [la] Rutilius εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 harenaria [la] harenaria εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 poenis [la] poenis εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 laetationis [la] laetationis εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 laetatio [la] laetatio εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 spondere [la] spondere εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 spondens [la] spondens εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 spondeo [la] spondeo εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 sponsus [la] sponsus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 Leucothea [la] Leucothea εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 Axenus [la] Axenus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 ratiaria [la] ratiaria εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 elamentabilis [la] elamentabilis εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 ediscere [la] ediscere εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 ediscens [la] ediscens εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 edidici [la] edidici εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 edisco [la] edisco εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 austrifer [la] austrifer εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 obducere [la] obducere εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 obducens [la] obducens εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 obductus [la] obductus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2020 obduxi [la] obduxi εκφώνηση 0 ψήφοι