Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/11/2019 attexo [la] attexo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 comprobo [la] comprobo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 tirannica [it] tirannica εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 incarnati [la] incarnati εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 perspectans [la] perspectans εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 perspectare [la] perspectare εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 perspectatum [la] perspectatum εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 perspectavi [la] perspectavi εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 perspecto [la] perspecto εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 dormisco [la] dormisco εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 risissent [la] risissent εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 ingorgassero [it] ingorgassero εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 falcione [it] falcione εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 cinofila [it] cinofila εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 faciloni [it] faciloni εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 freniger [la] freniger εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 acquiescentemente [it] acquiescentemente εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2019 ricollegare [it] ricollegare εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2019 eccessivo [it] eccessivo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2019 insoddisfatto [it] insoddisfatto εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2019 crema da sole [it] crema da sole εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2019 ridean [it] ridean εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2019 idas [la] idas εκφώνηση 1 ψήφοι
28/11/2019 Graviscae [la] Graviscae εκφώνηση 1 ψήφοι
28/11/2019 Capricornus [la] Capricornus εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2019 immergens [la] immergens εκφώνηση 1 ψήφοι
28/11/2019 immergere [la] immergere εκφώνηση 1 ψήφοι
28/11/2019 immersus [la] immersus εκφώνηση 1 ψήφοι
28/11/2019 immersi [la] immersi εκφώνηση 1 ψήφοι
28/11/2019 immergo [la] immergo εκφώνηση 1 ψήφοι