Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/01/2014 barnadödlighet [sv] barnadödlighet εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 millenniemål [sv] millenniemål εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 fiskekvot [sv] fiskekvot εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 återhämta [sv] återhämta εκφώνηση 1 ψήφοι
01/01/2014 övergödning [sv] övergödning εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 Barents hav [sv] Barents hav εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 Irländska sjön [sv] Irländska sjön εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 Stockholms skärgård [sv] Stockholms skärgård εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 OECD-rapport [sv] OECD-rapport εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 naturresurs [sv] naturresurs εκφώνηση 1 ψήφοι
01/01/2014 Internationella valutafonden IMF [sv] Internationella valutafonden IMF εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 halvårsskifte [sv] halvårsskifte εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 förvarna [sv] förvarna εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 respektlös [sv] respektlös εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 oacceptabel [sv] oacceptabel εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 eftergivet [sv] eftergivet εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 bättring [sv] bättring εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 måttet är rågat [sv] måttet är rågat εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 envishet [sv] envishet εκφώνηση 1 ψήφοι
01/01/2014 sorglös [sv] sorglös εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 trim [sv] trim εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 arbetarfamilj [sv] arbetarfamilj εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 karriärval [sv] karriärval εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 normaltillstånd [sv] normaltillstånd εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 oinfriad [sv] oinfriad εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 påtalad [sv] påtalad εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 opåtalad [sv] opåtalad εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 sedvanligt [sv] sedvanligt εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 osedvanlig [sv] osedvanlig εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2014 krisdrabbad [sv] krisdrabbad εκφώνηση 0 ψήφοι