Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/12/2013 revidering [sv] revidering εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 interaktivitet [sv] interaktivitet εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 bokstaveringsalfabet [sv] bokstaveringsalfabet εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 mansnamn [sv] mansnamn εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 kvinnonamn [sv] kvinnonamn εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 vanligast [sv] vanligast εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 Caesar [sv] Caesar εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 Qvintus [sv] Qvintus εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 Xerxes [sv] Xerxes εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 Zäta [sv] Zäta εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 metodologi [sv] metodologi εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 igenkännbara [sv] igenkännbara εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 ljudförhållanden [sv] ljudförhållanden εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 traditionen [sv] traditionen εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 hörbarheten [sv] hörbarheten εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 tvåstaviga [sv] tvåstaviga εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 stavelsen [sv] stavelsen εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 bokstaven [sv] bokstaven εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 Representationerna [sv] Representationerna εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 SCB [sv] SCB εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 räknats [sv] räknats εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 förväxlas [sv] förväxlas εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 tvåstavigt [sv] tvåstavigt εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 mansnamnen [sv] mansnamnen εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 Qvinna [sv] Qvinna εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 kvinnonamnen [sv] kvinnonamnen εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 höginkomsttagare [sv] höginkomsttagare εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 konsumtionen [sv] konsumtionen εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2013 bergsklyfta [sv] bergsklyfta εκφώνηση 1 ψήφοι
30/12/2013 afokala [sv] afokala εκφώνηση 0 ψήφοι