Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] Sinksenfoor εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 Vlaams [vls] Vlaams εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 gasthuis [vls] gasthuis εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 goesting [vls] goesting εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 chambrang [vls] chambrang εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 nonkel [vls] nonkel εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 trottinet [vls] trottinet εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 puit [vls] puit εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 pierewiet [vls] pierewiet εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 foor [vls] foor εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 tapis-plein [vls] tapis-plein εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 smoutebol [vls] smoutebol εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 solden [vls] solden εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 pinken [vls] pinken εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 moeke [vls] moeke εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 kozijn [vls] kozijn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 bompa [vls] bompa εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 bomma [vls] bomma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 beenhouwer [vls] beenhouwer εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 freinen [vls] freinen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 frein [vls] frein εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 pinker [vls] pinker εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 apsjaar [nl] apsjaar εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 killig [nl] killig εκφώνηση -1 ψήφοι
30/07/2008 glattig [nl] glattig εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 kremerslatijn [vls] kremerslatijn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2008 te neuste week [nl] te neuste week εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 schab [nl] schab εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 rijchel [nl] rijchel εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2008 ambetant [vls] ambetant εκφώνηση 0 ψήφοι