Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/08/2018 Behelit [en] Behelit εκφώνηση 0 ψήφοι
21/08/2018 Veatch [en] Veatch εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2018 Beherit [en] Beherit εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2018 Simone Giertz [en] Simone Giertz εκφώνηση 1 ψήφοι
08/07/2018 Hope Lange [en] Hope Lange εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2018 Discerning reader [en] Discerning reader εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2018 boustrophedon [en] boustrophedon εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2018 The symbol on that barn is called a hexafoos. [en] The symbol on that barn is called a hexafoos. εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2018 hexafoos [en] hexafoos εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 gestion [en] gestion εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 Beth Leavel [en] Beth Leavel εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 deicing boot [en] deicing boot εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 Elisabeth Vathje [en] Elisabeth Vathje εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 Wadey [en] Wadey εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 aggrenox [en] aggrenox εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 Margery Kempe [en] Margery Kempe εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 knottier [en] knottier εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 aboutness [en] aboutness εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 Special Nature Reserve [en] Special Nature Reserve εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 pression [en] pression εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 aimable [en] aimable εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 prosaist [en] prosaist εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 hockey sockey [en] hockey sockey εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 schediophile [en] schediophile εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 schediophilia [en] schediophilia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 Jyutping [en] Jyutping εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2018 overinterpreted [en] overinterpreted εκφώνηση 1 ψήφοι
07/02/2018 Eurhynchium [en] Eurhynchium εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2018 Edward Uhler Condon [en] Edward Uhler Condon εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2018 Beauveria bassiana [en] Beauveria bassiana εκφώνηση 0 ψήφοι