Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/02/2014 ceremony [en] ceremony εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2014 says [en] says εκφώνηση 3 ψήφοι
09/02/2014 vehicle [en] vehicle εκφώνηση 9 ψήφοι
09/02/2014 listen [en] listen εκφώνηση -1 ψήφοι
09/02/2014 legal [en] legal εκφώνηση 2 ψήφοι
09/02/2014 label [en] label εκφώνηση 6 ψήφοι
09/02/2014 hour [en] hour εκφώνηση 2 ψήφοι
09/02/2014 gel [en] gel εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2014 gear [en] gear εκφώνηση 4 ψήφοι
09/02/2014 federal [en] federal εκφώνηση -2 ψήφοι
09/02/2014 elite [en] elite εκφώνηση 4 ψήφοι
09/02/2014 debt [en] debt εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2014 circuit [en] circuit εκφώνηση 6 ψήφοι
09/02/2014 Massachusetts [en] Massachusetts εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2014 Salem [en] Salem εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2014 architect [en] architect εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2014 calcium [en] calcium εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2014 pomade [en] pomade εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2014 culture [en] culture εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2014 characteristic [en] characteristic εκφώνηση 3 ψήφοι
09/02/2014 utensil [en] utensil εκφώνηση 4 ψήφοι
09/02/2014 news [en] news εκφώνηση 2 ψήφοι
09/02/2014 whole [en] whole εκφώνηση 7 ψήφοι
09/02/2014 cleanliness [en] cleanliness εκφώνηση 5 ψήφοι
09/02/2014 tomato [en] tomato εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2014 vitamin [en] vitamin εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2014 naïve [en] naïve εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2014 Behemoth [en] Behemoth εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2014 omnipotent [en] omnipotent εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2014 niche [en] niche εκφώνηση 6 ψήφοι