Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/04/2011 Chamonix [fr] Chamonix εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2011 Bayonne [fr] Bayonne εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 éphémère [fr] éphémère εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 énormément [fr] énormément εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2011 neige [fr] neige εκφώνηση -2 ψήφοι
24/04/2011 Nîmes [fr] Nîmes εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] Pouilly-Fuissé εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Coilliot [fr] Coilliot εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 fourmiller [fr] fourmiller εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] Cecil Brunner εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] Sylvie Verheyde εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] Claudia Chauchat εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] jean bilhères de lagraulas εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Château Jolys [fr] Château Jolys εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Bremond [fr] Bremond εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] Comtesse de Cayla εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] Leonie le Lemesh εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 campas [fr] campas εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Piuze [fr] Piuze εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Batteux [fr] Batteux εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Lahontan [fr] Lahontan εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] Gaillac Méthode Gaillaçoise εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 mirebaudie [fr] mirebaudie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] Zenyattà Mondatta εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 conrart [fr] conrart εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] Palamède de Guermantes εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] Henri-Joseph Paixhans εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 Anciaux [fr] Anciaux εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 moquez [fr] moquez εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2011 chandails [fr] chandails εκφώνηση 0 ψήφοι