Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/10/2011 hugsun [is] hugsun εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 almenningsgarður [is] almenningsgarður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 eðli [is] eðli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 tegund [is] tegund εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 á tvennan hátt [is] á tvennan hátt εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 menning [is] menning εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 útvarp [is] útvarp εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 ég sé [is] ég sé εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 þú sérð [is] þú sérð εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 Andri [is] Andri εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 merking [is] merking εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 skilningur [is] skilningur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 blað [is] blað εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 [is] fé εκφώνηση 1 ψήφοι
02/10/2011 kind [is] kind εκφώνηση 1 ψήφοι
02/10/2011 Rolla [is] Rolla εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 dyr [is] dyr εκφώνηση 1 ψήφοι
02/10/2011 hurð [is] hurð εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 hross [is] hross εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 tólf [is] tólf εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 frjáls [is] frjáls εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 alviska [is] alviska εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 alveg [is] alveg εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 grjúpán [is] grjúpán εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 bíddu [is] bíddu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές