Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/05/2011 Fíli [is] Fíli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Fjalar [is] Fjalar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Frár [is] Frár εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Frosti [is] Frosti εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Frægur [is] Frægur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Fundinn [is] Fundinn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Gandálfur [is] Gandálfur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Hornbori [is] Hornbori εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Hlévangur [is] Hlévangur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Haugspori [is] Haugspori εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Hannar [is] Hannar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Ginnar [is] Ginnar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 jari [is] jari εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Kíli [is] Kíli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Lofars [is] Lofars εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Lóni [is] Lóni εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Mjöðvitnir [is] Mjöðvitnir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Mótsognir [is] Mótsognir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Náli [is] Náli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Nýi [is] Nýi εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Niði [is] Niði εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Norðri [is] Norðri εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Nýráður [is] Nýráður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Ráðsviður [is] Ráðsviður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Reginn [is] Reginn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Skáfiður [is] Skáfiður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Skirvir [is] Skirvir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Suðri [is] Suðri εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Svíur [is] Svíur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Veigur [is] Veigur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές