Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/05/2011 Bestla Bölþornsdóttir [is] Bestla Bölþornsdóttir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Alþjófur [is] Alþjófur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Austri [is] Austri εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Ái [is] Ái εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Án [is] Án εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Ánar [is] Ánar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Bávör [is] Bávör εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Bívör [is] Bívör εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Bömbur [is] Bömbur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Dólgþrasir [is] Dólgþrasir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Durinn [is] Durinn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Eikinskjaldi [is] Eikinskjaldi εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Finnur [is] Finnur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Fíli [is] Fíli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Fjalar [is] Fjalar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Frár [is] Frár εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Frosti [is] Frosti εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Frægur [is] Frægur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Fundinn [is] Fundinn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Gandálfur [is] Gandálfur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Hornbori [is] Hornbori εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Hlévangur [is] Hlévangur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Haugspori [is] Haugspori εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Hannar [is] Hannar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Ginnar [is] Ginnar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 jari [is] jari εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Kíli [is] Kíli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Lofars [is] Lofars εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Lóni [is] Lóni εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2011 Mjöðvitnir [is] Mjöðvitnir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές