Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/06/2016 Lilja Alfreðsdóttir [is] Lilja Alfreðsdóttir εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2016 hugi [is] hugi εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 dynkur [is] dynkur εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 læst [is] læst εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 læstur [is] læstur εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 rakt [is] rakt εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 úða [is] úða εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 Katrín Davíðsdóttir [is] Katrín Davíðsdóttir εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 hættulegt [is] hættulegt εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 fólkið [is] fólkið εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 Grjótskálarhnjúkur [is] Grjótskálarhnjúkur εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 Hvítalækjarfjall [is] Hvítalækjarfjall εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 Kambsmýrarhnjúkur [is] Kambsmýrarhnjúkur εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 Rótarfjallshnúkur [is] Rótarfjallshnúkur εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 Staðargangnafjall [is] Staðargangnafjall εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 Þuríðartindur [is] Þuríðartindur εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 tantal [is] tantal εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 Björn [is] Björn εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 teknetín [is] teknetín εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 tellúr [is] tellúr εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 terbín [is] terbín εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 tin [is] tin εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 titan [is] titan εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 vanadín [is] vanadín εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 volfram [is] volfram εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 xenon [is] xenon εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2013 yttrín [is] yttrín εκφώνηση 0 ψήφοι