Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/01/2011 háttsettur [is] háttsettur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/01/2011 aðili [is] aðili εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/01/2011 velunnari [is] velunnari εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/01/2011 bati [is] bati εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/01/2011 átakanlegur [is] átakanlegur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/01/2011 íbúi [is] íbúi εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/01/2011 fréttast [is] fréttast εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 lof [is] lof εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 landbúnaður [is] landbúnaður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 lóð [is] lóð εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 landareign [is] landareign εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 heimsvæðing [is] heimsvæðing εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 neysluhyggja [is] neysluhyggja εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 siðferði [is] siðferði εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 efnaður [is] efnaður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 mengun [is] mengun εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 fjölþjóðlegur [is] fjölþjóðlegur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 fyrirtæki [is] fyrirtæki εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Álftafjörður [is] Álftafjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Kolgrafarfjörður [is] Kolgrafarfjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Kollafjörður [is] Kollafjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Skerjafjörður [is] Skerjafjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Djúpifjörður [is] Djúpifjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Gufufjörður [is] Gufufjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Kvígindisfjörður [is] Kvígindisfjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Skálmarfjörður [is] Skálmarfjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Kerlingarfjörður [is] Kerlingarfjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Kjálkafjörður [is] Kjálkafjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Vatnsfjörður [is] Vatnsfjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2011 Patreksfjörður [is] Patreksfjörður εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές