Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/10/2011 merking [is] merking εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 skilningur [is] skilningur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 blað [is] blað εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 [is] fé εκφώνηση 1 ψήφοι
02/10/2011 kind [is] kind εκφώνηση 1 ψήφοι
02/10/2011 Rolla [is] Rolla εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 dyr [is] dyr εκφώνηση 1 ψήφοι
02/10/2011 hurð [is] hurð εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 hross [is] hross εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 tólf [is] tólf εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 frjáls [is] frjáls εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 alviska [is] alviska εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 alveg [is] alveg εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 grjúpán [is] grjúpán εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 bíddu [is] bíddu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 seinna [is] seinna εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 alls [is] alls εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 eigur [is] eigur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 átti [is] átti εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 ætli [is] ætli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 skemmtilega [is] skemmtilega εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 foreldrar [is] foreldrar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 auðvitað [is] auðvitað εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 morðtilraun [is] morðtilraun εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/10/2011 sjást [is] sjást εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές