Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/05/2009 Les Invalides [fr] Les Invalides εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 Le Roi Lion [fr] Le Roi Lion εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 fier [fr] fier εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 Où habitez-vous ? [fr] Où habitez-vous ? εκφώνηση 2 ψήφοι
17/05/2009 Clément [fr] Clément εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 Clé [fr] Clé εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 Nationaux [fr] Nationaux εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 novembre [fr] novembre εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 nouvelle vague [fr] nouvelle vague εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/05/2009 nouvelle femme [fr] nouvelle femme εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/05/2009 Nouvelle-Zélande [fr] Nouvelle-Zélande εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 nouvelle [fr] nouvelle εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/05/2009 nouveau [fr] nouveau εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 nous voudrons [fr] nous voudrons εκφώνηση -1 ψήφοι
17/05/2009 nous nous appelons [fr] nous nous appelons εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 nous avons [fr] nous avons εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/05/2009 nous [fr] nous εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 nourriture [fr] nourriture εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 notre sucre [fr] notre sucre εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 second [fr] second εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 bombardier [fr] bombardier εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/05/2009 cuillière [fr] cuillière εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 Le Point [fr] Le Point εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/05/2009 nombreuse [fr] nombreuse εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 noix [fr] noix εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 noisette [fr] noisette εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 Avène [fr] Avène εκφώνηση 0 ψήφοι
17/05/2009 avouer [fr] avouer εκφώνηση 1 ψήφοι
17/05/2009 avons besoin [fr] avons besoin εκφώνηση 0 ψήφοι