Μέλος:

i100

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους i100

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/06/2019 случки [bg] случки εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2019 компютри [bg] компютри εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2019 подравнен [bg] подравнен εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2019 великолепие [bg] великолепие εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2019 разхвърляш [bg] разхвърляш εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2019 нормализирам се [bg] нормализирам се εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2019 наличен съм [bg] наличен съм εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2019 изпразвам се [bg] изпразвам се εκφώνηση 0 ψήφοι
04/05/2019 нервност [bg] нервност εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 щляя се [bg] щляя се εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 щляя [bg] щляя εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 разглежадала [bg] разглежадала εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 Евразия [bg] Евразия εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 Арктика [bg] Арктика εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 жалузи [bg] жалузи εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 супермаркет [bg] супермаркет εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 тостер [bg] тостер εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 Посещавал [bg] Посещавал εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 Посещавала [bg] Посещавала εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 Посещавали [bg] Посещавали εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 Разглеждал [bg] Разглеждал εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 завчера [bg] завчера εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 разгледаш [bg] разгледаш εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 забележителности [bg] забележителности εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 разглеждали [bg] разглеждали εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 денонощие [bg] денонощие εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 забележителностите [bg] забележителностите εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 тропици [bg] тропици εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 дрейфувам [bg] дрейфувам εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2019 сладкодумен [bg] сладкодумен εκφώνηση 0 ψήφοι