Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
11/08/2020 Genntraighe [ga] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
11/08/2020 Golltraighe [ga] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
11/08/2020 Suantraighe [ga] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
23/06/2020 Níl cíos, cás ná cathú orainn. [ga] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
03/06/2020 Tá daoine gorma tábhachtach! [ga] Tá daoine gorma tábhachtach! εκφώνηση Από lyiriyah
05/01/2020 An áit thíos [ga] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
19/10/2019 buaicphointe [ga] buaicphointe εκφώνηση Από BridEilis
22/02/2019 gréasánaí [ga] gréasánaí εκφώνηση Από BridEilis
12/12/2018 Stadtluft macht frei. [de] Stadtluft macht frei. εκφώνηση Από gerd0815
15/10/2018 búdán [ga] búdán εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 coigealach [ga] coigealach εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 comhla breac [ga] comhla breac εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 gaige na maige [ga] gaige na maige εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 boicín beorach [ga] boicín beorach εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 alabárd [ga] alabárd εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 tíne thanaide [ga] tíne thanaide εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 gabhairín [ga] gabhairín εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] iníon gaoithe εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 teanngháire [ga] teanngháire εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 seoithín na gaoithe sna crainn [ga] seoithín na gaoithe sna crainn εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 seordán [ga] seordán εκφώνηση Από BridEilis
15/10/2018 seadbhraon [ga] seadbhraon εκφώνηση Από BridEilis
12/10/2018 dearglach [ga] dearglach εκφώνηση Από BridEilis
04/05/2018 Palouse [en] Palouse εκφώνηση Από lindaj1152
12/04/2018 neamhinscne [ga] neamhinscne εκφώνηση Από Rforqs
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
08/03/2018 An contae breise is deise [ga] An contae breise is deise εκφώνηση Από BridEilis
08/03/2018 An 33ú [ga] An 33ú εκφώνηση Από BridEilis
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann εκφώνηση Από Siobhan7
27/07/2016 ghníomh [ga] ghníomh εκφώνηση Από BridEilis