Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 go dall [ga] go dall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] gearrthán εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] gearrchuid εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] gearrbhrístí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] gearradh ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] gearr-léas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] gan í εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] gan é εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] gan chiall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gabhaim pardún agat [ga] gabhaim pardún agat εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faigh ardú céime [ga] faigh ardú céime εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 earráid mhór [ga] earráid mhór εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 earraí bia [ga] earraí bia εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 eang [ga] eang εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 dícheallach [ga] dícheallach εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 dul amú [ga] dul amú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 druglann [ga] druglann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 drioglann [ga] drioglann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 doineann [ga] doineann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 de bharr [ga] de bharr εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 dathdhall [ga] dathdhall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 dathannach [ga] dathannach εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 damáistí [ga] damáistí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 damnú [ga] damnú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 dall ar [ga] dall ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 dairteanna [ga] dairteanna εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 céannú [ga] céannú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 clárlann [ga] clárlann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] clár comhardaithe εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ceant [ga] ceant εκφώνηση Από BridEilis