Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 barr méire [ga] barr méire εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 atá ann [ga] atá ann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ardtábhacht [ga] ardtábhacht εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ardoifig [ga] ardoifig εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ardmháistir [ga] ardmháistir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar tinneal [ga] ar tinneal εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar tarraingt [ga] ar tarraingt εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar ball [ga] ar ball εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 anbhás [ga] anbhás εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 an t-am [ga] an t-am εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 an Barra [ga] an Barra εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ag achrann [ga] ag achrann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 a gceannsa [ga] a gceannsa εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cúram [ga] cúram εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cúr [ga] cúr εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cúlú [ga] cúlú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 carúl [ga] carúl εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 bácús [ga] bácús εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 vóta [ga] vóta εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 seó [ga] seó εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 pósadh d'athléim [ga] pósadh d'athléim εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 fóntas [ga] fóntas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 clós [ga] clós εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 mír [ga] mír εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 le fírinne [ga] le fírinne εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 inní [ga] inní εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 bríste [ga] bríste εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 féad [ga] féad εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 féach! [ga] féach! εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 An Réin [ga] An Réin εκφώνηση Από BridEilis