Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 féad [ga] féad εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 féach! [ga] féach! εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 An Réin [ga] An Réin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cé hé sin? [ga] cé hé sin? εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cé go [ga] cé go εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar clé [ga] ar clé εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 smál [ga] smál εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 meás [ga] meás εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tuisligh [ga] tuisligh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 suigh ar [ga] suigh ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 orduithe [ga] orduithe εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 muirir [ga] muirir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 muileata [ga] muileata εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 druid le [ga] druid le εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cuir i [ga] cuir i εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 am luí [ga] am luí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sudóg [ga] sudóg εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lustan [ga] lustan εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lus súch [ga] lus súch εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cur [ga] cur εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 chun gur fusa [ga] chun gur fusa εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar fud an domhain [ga] ar fud an domhain εκφώνηση Από Conchur
09/07/2013 d'aonbhuíon [ga] d'aonbhuíon εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 suíomh cláraithe [ga] suíomh cláraithe εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 seamaí [ga] seamaí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 níl a bhuíochas ort! [ga] níl a bhuíochas ort! εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 luíochán [ga] luíochán εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 luí le [ga] luí le εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 luíonn [ga] luíonn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 go cuí [ga] go cuí εκφώνηση Από BridEilis