Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 buíoch as [ga] buíoch as εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 bollaí [ga] bollaí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 snoigh [ga] snoigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 scoite [ga] scoite εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 roimh ré [ga] roimh ré εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 pointí [ga] pointí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 oirirc [ga] oirirc εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 goineog [ga] goineog εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 foirmle [ga] foirmle εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 foirm [ga] foirm εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 téigh anonn [ga] téigh anonn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 triomaigh [ga] triomaigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tarlaíonn go [ga] tarlaíonn go εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 taitníonn sé liom [ga] taitníonn sé liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sula n-imíonn sí [ga] sula n-imíonn sí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ronnach Spáinneach [ga] ronnach Spáinneach εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 níl fonn orm [ga] níl fonn orm εκφώνηση Από Conchur
09/07/2013 mionnú éithigh [ga] mionnú éithigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 láithreach bonn [ga] láithreach bonn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lonnaigh [ga] lonnaigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lomnocht [ga] lomnocht εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 iomláine [ga] iomláine εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 iomlaisc [ga] iomlaisc εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 go cothrom [ga] go cothrom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 fionnuisce [ga] fionnuisce εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 fionnachtain [ga] fionnachtain εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 fia fionn [ga] fia fionn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi mhionn [ga] faoi mhionn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 duine daonna [ga] duine daonna εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 seacláide [ga] seacláide εκφώνηση Από BridEilis