Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] Comhthrom Féinne εκφώνηση Από seana
07/12/2014 héisc [ga] héisc εκφώνηση Από seana
07/12/2014 fhíon [ga] fhíon εκφώνηση Από Braoin
07/12/2014 dtaisce [ga] dtaisce εκφώνηση Από seana
07/12/2014 cháis [ga] cháis εκφώνηση Από Braoin
07/12/2014 bhfíon [ga] bhfíon εκφώνηση Από Braoin
07/12/2014 A Bhairbre [ga] A Bhairbre εκφώνηση Από Braoin
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] Ní Mhaoildomhnaigh εκφώνηση Από BridEilis
03/06/2014 urnaithe [ga] urnaithe εκφώνηση Από BridEilis
03/06/2014 urnaí [ga] urnaí εκφώνηση Από BridEilis
18/02/2014 foilseacháin [ga] foilseacháin εκφώνηση Από BridEilis
28/01/2014 gabhdóg [ga] gabhdóg εκφώνηση Από Braoin
27/01/2014 réamhráite [ga] réamhráite εκφώνηση Από BridEilis
27/01/2014 rabhlóg [ga] rabhlóg εκφώνηση Από BridEilis
17/01/2014 macaomh [ga] macaomh εκφώνηση Από Braoin
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] Lasairfhíona εκφώνηση Από Braoin
13/10/2013 chiseach [ga] chiseach εκφώνηση Από BridEilis
09/10/2013 dílleacht [ga] dílleacht εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] néalríomhaireacht εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 féigniú [ga] féigniú εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 tobshlua [ga] tobshlua εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] sciobchomhrá εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 dércínteoir [ga] dércínteoir εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] uaschúrsáil εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 scáileastát [ga] scáileastát εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] pitseáma aonphíosa εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 triúracht [ga] triúracht εκφώνηση Από BridEilis
07/10/2013 féinphic [ga] féinphic εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 áitiú go [ga] áitiú go εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 á dheisiú [ga] á dheisiú εκφώνηση Από BridEilis