Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 tionól [ga] tionól εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tiontaigh [ga] tiontaigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tionscnamh [ga] tionscnamh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tionscain [ga] tionscain εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tinte [ga] tinte εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sciorrbhuille [ga] sciorrbhuille εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sciorradh focail [ga] sciorradh focail εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 piorra don leann [ga] piorra don leann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 paitinnigh [ga] paitinnigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 noda imill [ga] noda imill εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 mionrabh [ga] mionrabh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 mionchuntas [ga] mionchuntas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 limistéar [ga] limistéar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lena linn [ga] lena linn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Is dóigh liom [ga] Is dóigh liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Is mian liom [ga] Is mian liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Is maith liom [ga] Is maith liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 is cuma liom [ga] is cuma liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ionga méire [ga] ionga méire εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ionchais [ga] ionchais εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ionathar [ga] ionathar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 in Éirinn [ga] in Éirinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 imscrúdú [ga] imscrúdú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 imbhualadh [ga] imbhualadh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] idirdhealú pá εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 géaruillinn [ga] géaruillinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 go cinnte [ga] go cinnte εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 glinne [ga] glinne εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 glaca pinn [ga] glaca pinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 giorraigh [ga] giorraigh εκφώνηση Από BridEilis