Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 cóip [ga] cóip εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cuspóir [ga] cuspóir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 argóint [ga] argóint εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 An Róin [ga] An Róin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 A Onóir [ga] A Onóir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ábhar imní [ga] ábhar imní εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tá siorradh beag isteach ann [ga] tá siorradh beag isteach ann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tá imní air [ga] tá imní air εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tuigim thú [ga] tuigim thú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tionól [ga] tionól εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tiontaigh [ga] tiontaigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tionscnamh [ga] tionscnamh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tionscain [ga] tionscain εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tinte [ga] tinte εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sciorrbhuille [ga] sciorrbhuille εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sciorradh focail [ga] sciorradh focail εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 rud a idirdhealú ó [ga] rud a idirdhealú ó εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 piorra don leann [ga] piorra don leann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 paitinnigh [ga] paitinnigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 noda imill [ga] noda imill εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 mionrabh [ga] mionrabh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 mionchuntas [ga] mionchuntas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 limistéar [ga] limistéar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lena linn [ga] lena linn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Is dóigh liom [ga] Is dóigh liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Is mian liom [ga] Is mian liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Is maith liom [ga] Is maith liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 is liomsa é sin [ga] is liomsa é sin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 is cuma liom [ga] is cuma liom εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ionga méire [ga] ionga méire εκφώνηση Από BridEilis