Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] idirdhealú pá εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 géaruillinn [ga] géaruillinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 go cinnte [ga] go cinnte εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 glinne [ga] glinne εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 glaca pinn [ga] glaca pinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 giorraigh [ga] giorraigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gaoth chinn [ga] gaoth chinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 fiontar gnó [ga] fiontar gnó εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 finné fir [ga] finné fir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 filleadh ar [ga] filleadh ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 eilimint [ga] eilimint εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 d'imigh sé [ga] d'imigh sé εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 crios iompair [ga] crios iompair εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cionroinn [ga] cionroinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cion ar [ga] cion ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cinntiú [ga] cinntiú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cinntithe [ga] cinntithe εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cinntigh [ga] cinntigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar fionraí [ga] ar fionraí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 an t-iomlán [ga] an t-iomlán εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar na bairillí [ga] ar na bairillí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 am dinnéir [ga] am dinnéir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tionscal tinteáin [ga] tionscal tinteáin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sáinn! [ga] sáinn! εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 stáisiún dóiteáin [ga] stáisiún dóiteáin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 seirbheáil [ga] seirbheáil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saighneáil [ga] saighneáil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 rud a líneáil [ga] rud a líneáil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 páirtí [ga] páirtí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 próiseáil [ga] próiseáil εκφώνηση Από BridEilis