Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 le feiceáil [ga] le feiceáil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 inneall dóiteáin [ga] inneall dóiteáin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 fáisc [ga] fáisc εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 fear dóiteáin [ga] fear dóiteáin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi choinneáil [ga] faoi choinneáil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 déileáil [ga] déileáil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 déileáil le [ga] déileáil le εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cóimeáil [ga] cóimeáil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 briogáid dóiteáin [ga] briogáid dóiteáin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 bheith meáite ar [ga] bheith meáite ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ar taispeáint [ga] ar taispeáint εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Amadán Aibreáin [ga] Amadán Aibreáin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 aláram dóiteáin [ga] aláram dóiteáin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Áirc Naoi [ga] Áirc Naoi εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 traoch [ga] traoch εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 taosc [ga] taosc εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 staon ó [ga] staon ó εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 scaoil sé [ga] scaoil sé εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 scaob [ga] scaob εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saothrú [ga] saothrú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saothar [ga] saothar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] saorálaí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] saor ó εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saor ar [ga] saor ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saoiste [ga] saoiste εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saochan [ga] saochan εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 maoirsigh [ga] maoirsigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lá saoire [ga] lá saoire εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 leabhar faoi [ga] leabhar faoi εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 inis faoi [ga] inis faoi εκφώνηση Από BridEilis