Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 saothar [ga] saothar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] saorálaí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] saor ó εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saor ar [ga] saor ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saoiste [ga] saoiste εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 saochan [ga] saochan εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 maoirsigh [ga] maoirsigh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 lá saoire [ga] lá saoire εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 leabhar faoi [ga] leabhar faoi εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 inis faoi [ga] inis faoi εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 glaoigh ar [ga] glaoigh ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gaofar [ga] gaofar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] faoin tuath εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] faoin gcéad εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] faoi éide εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] faoi smacht εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] faoi sin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] faoi shiúl εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] faoi seo εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] faoi rún εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] faoi mar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] faoi ghruaim εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] faoi ghlas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] faoi bhannaí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] faoi bhanna εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] faoi adhall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] dul faoi arm εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 craol [ga] craol εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] cairde gaoil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] béal faoi εκφώνηση Από BridEilis