Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 áraslann [ga] áraslann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tranglam [ga] tranglam εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 timpeallán [ga] timpeallán εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 thall ansin [ga] thall ansin εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 teanga ardleibhéil [ga] teanga ardleibhéil εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Teach an Ard-Mhéara [ga] Teach an Ard-Mhéara εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tarraing as [ga] tarraing as εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 tar anall [ga] tar anall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 talcam [ga] talcam εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sócamais [ga] sócamais εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 strambán [ga] strambán εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 steall amach [ga] steall amach εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 stallaí [ga] stallaí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 soineann [ga] soineann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 seamlas [ga] seamlas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 scaglann [ga] scaglann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Sann [ga] Sann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 san earrach [ga] san earrach εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 san airdeall [ga] san airdeall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 sainiarratas [ga] sainiarratas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 rótharraingt [ga] rótharraingt εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 rannán dlí [ga] rannán dlí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 plandlann [ga] plandlann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 os ard [ga] os ard εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ollardú [ga] ollardú εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 obrádlann [ga] obrádlann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 núiseanna [ga] núiseanna εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Na Gardaí [ga] Na Gardaí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 meigeall [ga] meigeall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 mealltar le [ga] mealltar le εκφώνηση Από BridEilis