Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
09/07/2013 mealltar le [ga] mealltar le εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 meall leat [ga] meall leat εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 mallmhuir [ga] mallmhuir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 m'anam! [ga] m'anam! εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 log ann [ga] log ann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 leachtlann [ga] leachtlann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 le greann [ga] le greann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 le barr áidh [ga] le barr áidh εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 Inse Ghall [ga] Inse Ghall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 in ard a chinn [ga] in ard a chinn εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 iarratasóir [ga] iarratasóir εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 ianlann [ga] ianlann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 iall bróige [ga] iall bróige εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 i bhfarraige [ga] i bhfarraige εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 hata ard [ga] hata ard εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 halla baile [ga] halla baile εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 grúdlann [ga] grúdlann εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gruama [ga] gruama εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 grean [ga] grean εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 greamú do [ga] greamú do εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 go mall [ga] go mall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 go dall [ga] go dall εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] gearrthán εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] gearrchuid εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] gearrbhrístí εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] gearradh ar εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] gearr-léas εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] gan í εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] gan é εκφώνηση Από BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] gan chiall εκφώνηση Από BridEilis