Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/01/2010 Agrippa [en] Agrippa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2010 Mark Antony [en] Mark Antony εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2010 Nereid [en] Nereid εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/01/2010 Apoxyomenos [en] Apoxyomenos εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2010 Domitian [en] Domitian εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2010 Vespasian [en] Vespasian εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Stepney [en] Stepney εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 St. James's Street [en] St. James's Street εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Jermyn Street [en] Jermyn Street εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Gieves & Hawkes [en] Gieves & Hawkes εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Henry Poole & Co. [en] Henry Poole & Co. εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Norton & Sons [en] Norton & Sons εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Kilgour [en] Kilgour εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Anderson & Sheppard [en] Anderson & Sheppard εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 tally-ho [en] tally-ho εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 tailored [en] tailored εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Savile Row [en] Savile Row εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 bevelled [en] bevelled εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 lapel [en] lapel εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 gauche [en] gauche εκφώνηση -1 ψήφοι
15/01/2010 hyperinsulinemia [en] hyperinsulinemia εκφώνηση 0 ψήφοι
15/01/2010 Durkheim [en] Durkheim εκφώνηση -1 ψήφοι
15/01/2010 Thomas Babington Macaulay [en] Thomas Babington Macaulay εκφώνηση 0 ψήφοι