Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/05/2016 gamine [en] gamine εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 bon ton [en] bon ton εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 orthogenesis [en] orthogenesis εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 obviates [en] obviates εκφώνηση 1 ψήφοι
14/05/2016 prosector [en] prosector εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 arrogates [en] arrogates εκφώνηση 1 ψήφοι
14/05/2016 hylotheism [en] hylotheism εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 kiang [en] kiang εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 defunctionalization [en] defunctionalization εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 evening out [en] evening out εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 religionists [en] religionists εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 Say Yay! [en] Say Yay! εκφώνηση 1 ψήφοι
14/05/2016 Sound of silence [en] Sound of silence εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 Falling stars [en] Falling stars εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 black out [en] black out εκφώνηση 1 ψήφοι
14/05/2016 severance pay [en] severance pay εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 foreclosure [en] foreclosure εκφώνηση 1 ψήφοι
14/05/2016 where've [en] where've εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 graduate [en] graduate εκφώνηση 2 ψήφοι
14/05/2016 endorse [en] endorse εκφώνηση 5 ψήφοι
14/05/2016 flunk [en] flunk εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 blip [en] blip εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 adelgids [en] adelgids εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 cineol [en] cineol εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 crinose [en] crinose εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 lyncean [en] lyncean εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 rabbanim [en] rabbanim εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2016 weariness [en] weariness εκφώνηση 3 ψήφοι
14/05/2016 abuse [en] abuse εκφώνηση 1 ψήφοι
14/05/2016 measure up [en] measure up εκφώνηση 0 ψήφοι