Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/05/2016 xyster [en] xyster εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 hoatzin [en] hoatzin εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Mimas [en] Mimas εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Alofi [en] Alofi εκφώνηση 1 ψήφοι
13/05/2016 lamé [en] lamé εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Object Pronoun [en] Object Pronoun εκφώνηση 1 ψήφοι
13/05/2016 hetero [en] hetero εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 American Honey [en] American Honey εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Money Monster [en] Money Monster εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 The Nice Guys [en] The Nice Guys εκφώνηση 1 ψήφοι
13/05/2016 The Transfiguration [en] The Transfiguration εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 The Neon Demon [en] The Neon Demon εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 After the Storm [en] After the Storm εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Personal Shopper [en] Personal Shopper εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 The last of our kind [en] The last of our kind εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 If I were sorry [en] If I were sorry εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Goodbye (Shelter) [en] Goodbye (Shelter) εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 I didn't know [en] I didn't know εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 You're the only one [en] You're the only one εκφώνηση 1 ψήφοι
13/05/2016 Moment of silence [en] Moment of silence εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 I stand [en] I stand εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 You're not alone [en] You're not alone εκφώνηση 1 ψήφοι
13/05/2016 Colour of your life [en] Colour of your life εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 The real thing [en] The real thing εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Walk on water [en] Walk on water εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 I've been waiting for this night [en] I've been waiting for this night εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 No degree of separation [en] No degree of separation εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Made of stars [en] Made of stars εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Hear them calling [en] Hear them calling εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2016 Utopian land [en] Utopian land εκφώνηση 0 ψήφοι