Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/06/2010 exists [en] exists εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/06/2010 repent [en] repent εκφώνηση 1 ψήφοι
18/06/2010 arguments [en] arguments εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 commingled [en] commingled εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 bonds [en] bonds εκφώνηση 1 ψήφοι
18/06/2010 nails [en] nails εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 all nighter [en] all nighter εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 reupholster [en] reupholster εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 CNET [en] CNET εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 impressions [en] impressions εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 persuasively [en] persuasively εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 memorable [en] memorable εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/06/2010 celled [en] celled εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2010 stammel [en] stammel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2010 laying [en] laying εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2010 holding [en] holding εκφώνηση 1 ψήφοι
29/05/2010 keeping [en] keeping εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2010 unequally [en] unequally εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2010 foiled [en] foiled εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2010 tyrant [en] tyrant εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2010 Induced [en] Induced εκφώνηση -1 ψήφοι
28/05/2010 massacring [en] massacring εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2010 millennial [en] millennial εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2010 Undecided [en] Undecided εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/05/2010 regality [en] regality εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2010 estimable [en] estimable εκφώνηση 1 ψήφοι
28/05/2010 anachronistic [en] anachronistic εκφώνηση 2 ψήφοι