Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/05/2010 preconceive [en] preconceive εκφώνηση 1 ψήφοι
03/05/2010 nor [en] nor εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2010 reconciliation [en] reconciliation εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2010 chromosome [en] chromosome εκφώνηση 2 ψήφοι
03/05/2010 preference [en] preference εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2010 shops [en] shops εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2010 preadolescent [en] preadolescent εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2010 neurotransmitter [en] neurotransmitter εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2010 rhythm and blues [en] rhythm and blues εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/05/2010 deaccession [en] deaccession εκφώνηση 1 ψήφοι
02/05/2010 foregut [en] foregut εκφώνηση 0 ψήφοι
02/05/2010 psychopharmaceutical [en] psychopharmaceutical εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 manometer [en] manometer εκφώνηση -1 ψήφοι
21/04/2010 geoid [en] geoid εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 eosinophilia [en] eosinophilia εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/04/2010 trichloride [en] trichloride εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 anisole [en] anisole εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 bentonite [en] bentonite εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 reexamine [en] reexamine εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/04/2010 undrinkable [en] undrinkable εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 corked [en] corked εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 tartrate [en] tartrate εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 carbonic [en] carbonic εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/04/2010 unripe [en] unripe εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/04/2010 dealcoholize [en] dealcoholize εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 mouthfeel [en] mouthfeel εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 destemming [en] destemming εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 fungal [en] fungal εκφώνηση 0 ψήφοι
21/04/2010 cryoextraction [en] cryoextraction εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 klutz [en] klutz εκφώνηση 0 ψήφοι