Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/09/2009 waived [en] waived εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/09/2009 subsidised [en] subsidised εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 Marny [en] Marny εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 CSIRO [en] CSIRO εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 relational [en] relational εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 revolve [en] revolve εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/09/2009 solipsism [en] solipsism εκφώνηση 2 ψήφοι
08/09/2009 milquetoast [en] milquetoast εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 vigilante [en] vigilante εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 bedlamite [en] bedlamite εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 halcyon [en] halcyon εκφώνηση 5 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/09/2009 mellifluous [en] mellifluous εκφώνηση 2 ψήφοι
08/09/2009 killjoy [en] killjoy εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/09/2009 echolalia [en] echolalia εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/09/2009 bearberry [en] bearberry εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 gargoyle [en] gargoyle εκφώνηση 1 ψήφοι
08/09/2009 splendid [en] splendid εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/09/2009 Spackle [en] Spackle εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 slumgullion [en] slumgullion εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 hodgepodge [en] hodgepodge εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 smithereens [en] smithereens εκφώνηση 2 ψήφοι
08/09/2009 fisticuffs [en] fisticuffs εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 whangdoodle [en] whangdoodle εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 teakettler [en] teakettler εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 argopelter [en] argopelter εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 splintercat [en] splintercat εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 flibbertigibbet [en] flibbertigibbet εκφώνηση 0 ψήφοι
08/09/2009 manticore [en] manticore εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/09/2009 jackalope [en] jackalope εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/09/2009 sidewinder [en] sidewinder εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές