Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/10/2009 mantra [en] mantra εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/10/2009 artfully [en] artfully εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/10/2009 forgoing [en] forgoing εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 overside [en] overside εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 judgement [en] judgement εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/10/2009 photoreceptor [en] photoreceptor εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 colonize [en] colonize εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 prime [en] prime εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/10/2009 slipshod [en] slipshod εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/10/2009 bondage [en] bondage εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 subdominant [en] subdominant εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 circumpolar [en] circumpolar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 refuelling [en] refuelling εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 hornet [en] hornet εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 habitat [en] habitat εκφώνηση -1 ψήφοι
21/10/2009 bicoastal [en] bicoastal εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 musculature [en] musculature εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 invertebrate [en] invertebrate εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 keratin [en] keratin εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 outermost [en] outermost εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2009 functional [en] functional εκφώνηση -2 ψήφοι
21/10/2009 secretion [en] secretion εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 innermost [en] innermost εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 thermoregulation [en] thermoregulation εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 synchrony [en] synchrony εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 waterfowl [en] waterfowl εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 peacock [en] peacock εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 fledged [en] fledged εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 grackle [en] grackle εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2009 corpses [en] corpses εκφώνηση 0 ψήφοι