Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/11/2012 Pembroke [en] Pembroke εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Worcester [en] Worcester εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Suffolk [en] Suffolk εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Rockland [en] Rockland εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Billerica [en] Billerica εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 peridromophilia [en] peridromophilia εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Haverhill [en] Haverhill εκφώνηση 1 ψήφοι
29/11/2012 aunt [en] aunt εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 often [en] often εκφώνηση -1 ψήφοι
29/11/2012 Federal Reserve [en] Federal Reserve εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 federal [en] federal εκφώνηση -1 ψήφοι
29/11/2012 cacophony [en] cacophony εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 candidate [en] candidate εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 barbed wire [en] barbed wire εκφώνηση -1 ψήφοι
29/11/2012 ask [en] ask εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Antarctic [en] Antarctic εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 teacup [en] teacup εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 skew-whiff [en] skew-whiff εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 marry [en] marry εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 St Jude [en] St Jude εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Ards [en] Ards εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 Warwick [en] Warwick εκφώνηση 1 ψήφοι
29/11/2012 calm [en] calm εκφώνηση 1 ψήφοι