Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/03/2017 zendersignaal [nl] zendersignaal εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 branchecode [nl] branchecode εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 informatiemanager [nl] informatiemanager εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 sportmotor [nl] sportmotor εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 geluidszonering [nl] geluidszonering εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 programmamanagement [nl] programmamanagement εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 uitfasering [nl] uitfasering εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 bloedplassen [nl] bloedplassen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 lakmoestinctuur [nl] lakmoestinctuur εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 schaatsseizoen [nl] schaatsseizoen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 drugspsychose [nl] drugspsychose εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 branchevreemd [nl] branchevreemd εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 detaillisme [nl] detaillisme εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 seizoenshelft [nl] seizoenshelft εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 classisvergadering [nl] classisvergadering εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 grasseizoen [nl] grasseizoen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2017 campagneteams [nl] campagneteams εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] gespecialiseerd εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2015 energiezekerheid [nl] energiezekerheid εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] vrouwtjesuil εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2015 Huub Duyn [nl] Huub Duyn εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 sanneke [nl] sanneke εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 celibaat [nl] celibaat εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 pauselijk [nl] pauselijk εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 kooktoestel [nl] kooktoestel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] beroepsprofiel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 rotje [nl] rotje εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 consumentenservice [nl] consumentenservice εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 looneis [nl] looneis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 telkens als [nl] telkens als εκφώνηση 0 ψήφοι