Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] gespecialiseerd εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2015 energiezekerheid [nl] energiezekerheid εκφώνηση 0 ψήφοι
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] vrouwtjesuil εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2015 Huub Duyn [nl] Huub Duyn εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 sanneke [nl] sanneke εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 celibaat [nl] celibaat εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 pauselijk [nl] pauselijk εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2014 kooktoestel [nl] kooktoestel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] beroepsprofiel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 rotje [nl] rotje εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 consumentenservice [nl] consumentenservice εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 looneis [nl] looneis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 telkens als [nl] telkens als εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 wat betreft [nl] wat betreft εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 skilerares [nl] skilerares εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 sojalecithine [nl] sojalecithine εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 beschouwen als [nl] beschouwen als εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 inkomensklasse [nl] inkomensklasse εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2013 zijn uiterste best doen [nl] zijn uiterste best doen εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 oudshoorn [nl] oudshoorn εκφώνηση -1 ψήφοι
30/07/2012 Schoorel [nl] Schoorel εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 Van Schothorst [nl] Van Schothorst εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 Rasphuis [nl] Rasphuis εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 koninginnepage [nl] koninginnepage εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 tree [nl] tree εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 Douwe Fokkema [nl] Douwe Fokkema εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 gelieve [nl] gelieve εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2012 Tjeerd Veenhoven [nl] Tjeerd Veenhoven εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2012 grondgebied [nl] grondgebied εκφώνηση 0 ψήφοι
23/02/2012 plaatsje [nl] plaatsje εκφώνηση 0 ψήφοι