Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/06/2015 ゴールデン街 [ja] ゴールデン街 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 春の七草 [ja] 春の七草 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 乗車 [ja] 乗車 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 緊急事態 [ja] 緊急事態 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 転がる [ja] 転がる εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 にゃ [ja] にゃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 未練 [ja] 未練 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 迷信 [ja] 迷信 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 スープ [ja] スープ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 ちゅ [ja] ちゅ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 みゃ [ja] みゃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 賢い [ja] 賢い εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 ひゃ [ja] ひゃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 にゅ [ja] にゅ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 にょ [ja] にょ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 ひゅ [ja] ひゅ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 ひょ [ja] ひょ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 ちょ [ja] ちょ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 [ja] 末 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 スキー [ja] スキー εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 姿 [ja] 姿 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 水準 すいじゅん [ja] 水準 すいじゅん εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 スイッチ [ja] スイッチ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 活用 [ja] 活用 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 髪の毛 [ja] 髪の毛 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 火曜 [ja] 火曜 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 みゅ [ja] みゅ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 みょ [ja] みょ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 りょ [ja] りょ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 りゅ [ja] りゅ εκφώνηση 0 ψήφοι