Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/07/2009 rabii [ilo] rabii εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 bakes [ilo] bakes εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 baket [ilo] baket εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 buaya [ilo] buaya εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol εκφώνηση 0 ψήφοι