Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/09/2016 valorant [ca] valorant εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vallmollenc [ca] vallmollenc εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 valvulitis [ca] valvulitis εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 valvulectomia [ca] valvulectomia εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 valoritzar [ca] valoritzar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vanadil [ca] vanadil εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vampiressa [ca] vampiressa εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vanover [ca] vanover εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vandellossenc [ca] vandellossenc εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vaporatge [ca] vaporatge εκφώνηση 1 ψήφοι
15/09/2016 vaporada [ca] vaporada εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vaporositat [ca] vaporositat εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vaporitzable [ca] vaporitzable εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vaporiforme [ca] vaporiforme εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 varengatge [ca] varengatge εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 varenga [ca] varenga εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 varicap [ca] varicap εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 varvassor [ca] varvassor εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 varroasi [ca] varroasi εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 vasoconstrictor [ca] vasoconstrictor εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 Adrià Dalmau [ca] Adrià Dalmau εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2016 Ferran Giner [ca] Ferran Giner εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2016 despagat [ca] despagat εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2016 despagar [ca] despagar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2016 despagament [ca] despagament εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2016 despacientar [ca] despacientar εκφώνηση -1 ψήφοι
08/08/2016 desoxiribosa [ca] desoxiribosa εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2016 desoxiribonucleic [ca] desoxiribonucleic εκφώνηση -1 ψήφοι
08/08/2016 desoxigenació [ca] desoxigenació εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2016 desoxidant [ca] desoxidant εκφώνηση 0 ψήφοι