Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/01/2012 Hundred Years' War [en] Hundred Years' War εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2012 Bras d' or [en] Bras d' or εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2012 not [en] not εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2012 got [en] got εκφώνηση 2 ψήφοι
07/08/2009 glacier [en] glacier εκφώνηση 1 ψήφοι
07/08/2009 luger [en] luger εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2009 glycogenolysis [en] glycogenolysis εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2009 volatile [en] volatile εκφώνηση 1 ψήφοι
07/08/2009 empowerment [en] empowerment εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2009 figurehead [en] figurehead εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2009 Dartmouth [en] Dartmouth εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2009 output [en] output εκφώνηση 1 ψήφοι
07/08/2009 tourist [en] tourist εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/08/2009 Armenia [en] Armenia εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2009 acrobatics [en] acrobatics εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2009 adipose [en] adipose εκφώνηση 0 ψήφοι