Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/10/2018 GNUČČI [sv] GNUČČI εκφώνηση 0 ψήφοι
29/10/2018 Bishat [sv] Bishat εκφώνηση 0 ψήφοι
29/10/2018 Miike Snow [sv] Miike Snow εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 upphakningar [sv] upphakningar εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 motig [sv] motig εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 farser [sv] farser εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 glasklirr [sv] glasklirr εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 slotten [sv] slotten εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 portionerna [sv] portionerna εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 probiotisk [sv] probiotisk εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 sjukdomarna [sv] sjukdomarna εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 inbillningssjuka [sv] inbillningssjuka εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 åberopande [sv] åberopande εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 hoppbacke [sv] hoppbacke εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 vingslag [sv] vingslag εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 bigami [sv] bigami εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 smegma [sv] smegma εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 vamp [sv] vamp εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 stoppat [sv] stoppat εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 Sulfid [sv] Sulfid εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 destruerar [sv] destruerar εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 kontraherande [sv] kontraherande εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 sydlänning [sv] sydlänning εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 berlinsk [sv] berlinsk εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 subversiv [sv] subversiv εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 talgkörtel [sv] talgkörtel εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 destrueras [sv] destrueras εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 skärningspunkt [sv] skärningspunkt εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 förhållningsråd [sv] förhållningsråd εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2018 direktutsändning [sv] direktutsändning εκφώνηση 0 ψήφοι