Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/05/2012 träsk [sv] träsk εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 Saldo [sv] Saldo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 bedyra [sv] bedyra εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 Aktie [sv] Aktie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 drivbänk [sv] drivbänk εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 lossa [sv] lossa εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 håla [sv] håla εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 obligation [sv] obligation εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2012 manufaktur [sv] manufaktur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 arkipelag [sv] arkipelag εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 kobbe [sv] kobbe εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 bukt [sv] bukt εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2012 AIDS [sv] AIDS εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2012 friland [sv] friland εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 gassa [sv] gassa εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 spont [sv] spont εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 nedrig [sv] nedrig εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 gass [sv] gass εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 gärs [sv] gärs εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 sandal [sv] sandal εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 härk [sv] härk εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 Spalt [sv] Spalt εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2012 vig [sv] vig εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 Haschisch [sv] Haschisch εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 surhet [sv] surhet εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 flis [sv] flis εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 tapp [sv] tapp εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 gula fläcken [sv] gula fläcken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 dosa [sv] dosa εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2012 tjärdal [sv] tjärdal εκφώνηση 0 ψήφοι