Μέλος:

juvasul

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους juvasul

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/06/2012 tetäqtahtminõ [vro] tetäqtahtminõ εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/06/2012 maq [vro] maq εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2012 neläpäiv [vro] neläpäiv εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2012 oluq [vro] oluq εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2012 külä [vro] külä εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/06/2012 pini [vro] pini εκφώνηση 0 ψήφοι
12/06/2012 üts [vro] üts εκφώνηση 0 ψήφοι
12/06/2012 kats [vro] kats εκφώνηση 0 ψήφοι
12/06/2012 kolm [vro] kolm εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2012 esä [vro] esä εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2012 imä [vro] imä εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2012 Võro maakund [vro] Võro maakund εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2012 Võro [vro] Võro εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2012 Võromaa [vro] Võromaa εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2011 Maria [et] Maria εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2011 María [et] María εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2011 äe [et] äe εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2011 kirja [et] kirja εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2011 kultuurtaimena [et] kultuurtaimena εκφώνηση 0 ψήφοι