Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/06/2009 kilómetros [es] kilómetros εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 corrientes marinas [es] corrientes marinas εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 caído [es] caído εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/06/2009 familias [es] familias εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/06/2009 decidieron [es] decidieron εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 especulan [es] especulan εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 negado [es] negado εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 atenerse [es] atenerse εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 luto [es] luto εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 aéreo [es] aéreo εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 franceses [es] franceses εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 embajador [es] embajador εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 rito [es] rito εκφώνηση 1 ψήφοι
05/06/2009 mantenerse [es] mantenerse εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 toreros [es] toreros εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 funerario [es] funerario εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 preceptivo [es] preceptivo εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 malsonante [es] malsonante εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 farisea [es] farisea εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 importantes [es] importantes εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/06/2009 coherente [es] coherente εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 ganas [es] ganas εκφώνηση -1 ψήφοι
05/06/2009 verle [es] verle εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 prácticamente [es] prácticamente εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 asomarse [es] asomarse εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 mirón [es] mirón εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 descubriendo [es] descubriendo εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 Coco Ortega [es] Coco Ortega εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 burdel [es] burdel εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 recinto [es] recinto εκφώνηση 0 ψήφοι