Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/06/2009 antojarse [es] antojarse εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/06/2009 saltar [es] saltar εκφώνηση 4 ψήφοι
08/06/2009 parlamentario [es] parlamentario εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 formación [es] formación εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 canciller [es] canciller εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 manifestaciones [es] manifestaciones εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 favorecer [es] favorecer εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 descalabro [es] descalabro εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 marcharse [es] marcharse εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/06/2009 desestabilizar [es] desestabilizar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 entusiasta [es] entusiasta εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 recuento [es] recuento εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 escrutar [es] escrutar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 escaño [es] escaño εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 antieuropeísta [es] antieuropeísta εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 hegemonía [es] hegemonía εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 erótico [es] erótico εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 subversivo [es] subversivo εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 figurar [es] figurar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 ninfomanía [es] ninfomanía εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 poetisa [es] poetisa εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 violencia conyugal [es] violencia conyugal εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 rúbrica [es] rúbrica εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 afrodisiaco [es] afrodisiaco εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 pertenecer [es] pertenecer εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/06/2009 hipocresía [es] hipocresía εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 fetichismo [es] fetichismo εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2009 esquizofrenia [es] esquizofrenia εκφώνηση 1 ψήφοι
08/06/2009 estético [es] estético εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/06/2009 antiestético [es] antiestético εκφώνηση 0 ψήφοι