Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu] Laci a csoportelső εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2016 felold [hu] felold εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2016 módosítójel [hu] módosítójel εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu] Bíró András Zsolt εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2016 Kurultáj [hu] Kurultáj εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 Villánykövesd [hu] Villánykövesd εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 arányszám [hu] arányszám εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 elhoz [hu] elhoz εκφώνηση -1 ψήφοι
13/07/2012 elvisz [hu] elvisz εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 édeskevés [hu] édeskevés εκφώνηση -1 ψήφοι
13/07/2012 édesítő [hu] édesítő εκφώνηση -1 ψήφοι
13/07/2012 kártalanítás [hu] kártalanítás εκφώνηση -1 ψήφοι
13/07/2012 ámpolna [hu] ámpolna εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 ampa [hu] ampa εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 akona [hu] akona εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 altáró [hu] altáró εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 akríbia [hu] akríbia εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 alán [hu] alán εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 aneroid [hu] aneroid εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 akkumulál [hu] akkumulál εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 antinómia [hu] antinómia εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 anasztigmát [hu] anasztigmát εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 alluviális [hu] alluviális εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 altaji [hu] altaji εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 ámbitus [hu] ámbitus εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 amfíbia [hu] amfíbia εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 akromatikus [hu] akromatikus εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 akvizíció [hu] akvizíció εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 annotáció [hu] annotáció εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2012 allotróp [hu] allotróp εκφώνηση 0 ψήφοι